Oferta

Oferta

Nasza oferta

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Inwestor zastępczy

Odbiór domów i mieszkań

Doradztwo techniczne

Opinie techniczne

Przeglądy techniczne

Kosztorysy

Wykonawstwo kompleksowe

Nadzór inwestycyjny

  • kierownik budowy
  • inspektor nadzoru
  • kierownik budowy na obiektach wpisanych do rejestru zabytków
  • inspektor nadzoru na obiektach wpisanych do rejestru zabytków
Nasza oferta

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

APN Budownictwo

Unia Europejska

Europejski fundusz rolny na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

APN BUDOWNICTWO Przemysław Kałużny

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie da rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020