Kontakt

Kontakt

APN Budownictwo

Unia Europejska

Europejski fundusz rolny na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

APN BUDOWNICTWO Przemysław Kałużny

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie da rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020